تاریخ شروع

07:00

پنج‌شنبه - 1400/09/25

تاریخ پایان

12:00

چهارشنبه - 1400/10/01

آدرس

تهران، مجتمع فرهنگی آموزشی آدینه

دوره آموزش کادر برگزاری رویدادهای رقابتی
5/5

با کــــــمان همراه شو

مسیرنمای مخاطبین دوره طلوع پیشرفت

ویدئوی معرفی رویداد
پخش ویدیو

این دورهبا همت مجموعه کمان و مشارکت ستاد پیشرفت منطقه ای در پاییز 1400 برگزار شد.

درباره ستاد پیشرفت

ماموریت ما تفصیل و تعمیم ادبیات پیشرفت است و تعیین تفاوت های آن با مدل های توسعه

مربوط به دوره قبل
گالری تصاویر

سرفصل های آموزشی: