مأموریت کمان ...

کشف و شناسایی استعدادهای کنشگران مردمی، شبکه سازی و ارزیابی آنها با رویکرد مسئله محوری مبتنی بر الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی، جهت نقش آفرینی تخصصی در انقلاب اسلامی

  1. استعدادیابی کنشگران مردمی
  2. الگوی شناسایی کنشگران مردمی
  3. کمک در راستای تحقق استقرار نظام شایسته سالاری
  4. شبکه سازی و به هم رسانی نخبگان و کنشگران مردمی
  5. ارزیابی عملکرد، وضعیت سنجی و سطح بندی کنشگران مردمی
  6. زمینه سازی و طراحی الگو برای به کارگیری ظرفیت های مردمی در نظام اداری کشور
رخداد های کمان
جدیدترین + دوره ها
صفحه اصلی
جدیدترین + محصولات
محصولات
جدید + رویداد ها
رویداد ها

چشم انداز و ارزش ها ...

 1. تدوین الگوی شناسایی کنشگران مسئله محور از منظر امامین انقلاب اسلامی
 2. کشف کنشگران مردمی با رویکرد شناسایی منطقه ای
 3. ارزیابی عملکرد، وضعیت سنجی و سطح بندی کنشگران
 4. زمینه سازی برای استقرار نظام شایسته سالاری مبتنی بر اموزه های اسلامی
 5. زمینه سازی و طراحی الگو برای به کارگیری ظرفیت های مردمی در نظام اداری کشور
 6. شبکه سازی و به هم رسانی نخبگان و کنشگران مردمی
0
تعداد دوره های برگزار شده
اعضای کمانی
0 +
محصولات
 • الگوی تخصصی شناسایی افراد و گروه های کنشگر و مستعد
 •  الگوی تخصصی ارزیابی افراد و گروه های کنشگر و مستعد
 • کتاب شناسایی و ارزیابی کمان (در دست نوشتار)
 • کارنامه ارزیابی فردی و گروهی
خدمات ما
 • شناسایی و معرفی نیروی کارآمد، متخصص و متعهد برای نقش آفرینی تخصصی به سازمانها و اداراتبخش عمومی و خصوصی
 • برگزاری فرایند مصاحبه و گزینش فرد و گروه برای سازمانها و ادارات
 • طراحی و اجرای رویدادهای رقابتی ارزیابی
 • ارائه کارنامه فردی و گروهی با رویکرد تحلیلی (شخصیتی، تحصیلی، مهارتی، تشکیلاتی و)…
 • رنامه ریزی، طرح ریزی و برگزاری دوره های مهارت ارزیابی (تامین نیروی انسانی)
 • تشکیل و راه اندازی اتاق وضعیت و مانیتورینگ
 • نیازسنجی آموزشی و مهارتی برای فرد، گروه و سازمان
 • صدور توصیه نامه رشد و ارتقاء فرد و گروه و سازمان بر اساس ارزیابی مدیریت شایستگی.
 • طراحی کالک توزیع منطقه ای هسته ها و شبکه سازی آنان برای نهادها و مراجع بالادستی و سیاستگذار
 • طراحی بانک اطلاعاتی جامع از هسته های مردمی
 • وضعیت سنجی استراتژی های توسعه سرمایه انسانی در گروه ها، شرکت ها و سازمان های مختلف
ساختار سازمانی

مشتریان و همکاران ما