تاریخ(ضروری)
آدرس(ضروری)
فایل ها را به اینجا بکشید
انواع فایل های مجاز : pdf, حداکثر اندازه فایل: 3 MB, حداکثر فایل ها : 3.
    در صورت داشتن رزومه فردی لطفا در قالب فایل pdf در این قسمت آپلود کنید.

    کلی مطالب مفید و با ارزش در اینستاگرام کمان منتظر شماست !!!