سایت کمان در حال به بروزرسانی است و به زودی فعال خواهد شد.

کمان شبکه ای برای شناسایی ارزیابی پیشرفت کنشگران مردمی ایران می باشد.

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

لازمه‌ی تحقق حکمرانی مردمی، نقش آفرینی کنشگران مردمی به عنوان حلقه‌های میانی می‌باشد. مرکز کنشگران مردمی ایران «کمان» به عنوان مرکزی هدفمند، نظام‌مند و توانمند در عرصه شناسایی و ارزیابی کنشگران مردمی، با رویکرد تخصصی مسئله محوری، وظیفه تحقق، پیگیری و به ثمر رساندن این امر را دارا می‌باشد.